حمل رایگان بر روی همه محصولات بوشنل
محصولی که نیازهای بهداشتی مردم را تأمین می کند. طبق WHO ، این محصولات باید "در همه زمان ها ، به مقدار کافی ، در دوزهای مناسب ، با کیفیت اطمینان و اطلاعات کافی و با قیمتی که فرد و جامعه از عهده آن بر می آیند" موجود باشد.